Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krasavice Kroměříž přivítala levicové ženy

11. 7. 2011

O prodlouženém víkendu 24. – 26. června se v jednom z nejkrásnějších měst na Moravě, v Kroměříži, konalo 14. celostátní setkání Levicových klubů žen (LKŽ). Členek těchto klubů se do Hanáckých Atén sjelo na sto osmdesát.

Po pátečním zahájení sněmu účastnice uvítaly děti z místní mateřské školy. A jaké to bylo veselé a milé přivítání! Poté si ženy vyslechly dvouhodinovou přednášku sociologa prof. Jana Kellera, po níž následovala čilá beseda. Profesor, jako vždy, perfektně popsal současnou depresivní atmosféru ve společnosti s možnými katastrofálními dopady, za něž jsou plně zodpovědní současní (i minulí) krajně nezodpovědní politici. Jejich rádoby reformy totiž nejsou ve skutečnosti nic jiného než soustava přikázání, jimiž si nás, »sociálně odepsané zadlužence«, naše postmoderní vrchnost totálně podrobuje, míní Keller.

Padáme do sociální nesouměřitelnosti

Podle Kellera zažila společnost své vrcholné období tzv. tolerované nerovnosti a sociálního smíru ve třiceti letech, jež následovaly po druhé světové válce. I když nadále existovaly značné rozdíly v příjmu a životní úrovni různých kategorií obyvatel, přinejmenším tři okolnosti způsobovaly, že byly téměř celou společností přijímány.

Od poslední čtvrtiny 20. století přecházejí ekonomicky vyspělé země ze stadia průmyslového do fáze postindustriální. V téže době dochází v těchto zemích k výraznému nárůstu sociálních nerovností a k prudkému vzestupu chudoby a bídy. »Opouštíme společnost spojitě odstupňované nerovnosti a zapadáme stále hlouběji do naprosté majetkové, mocenské a sociální nesouměřitelnosti,« uvedl profesor. »Taková společnost, kde mají jednotlivci svůj majetek mnohonásobně vyšší, než je například dluh ČR, si na demokracii může jen hrát,« pokračoval. Mafiánský kapitalismus s korupcí a klientelismem zapříčinil vážnou nemoc naší společnosti, dodal.

V závěru své přednášky Keller poukázal na zcela vědomé odsouzení některých žen k chudobě, a to prostřednictvím nově vznikajících sociálních kast, stavů a tříd. Propastná odlišnost sociálních světů se už dnes drasticky podepisuje na jejich osudech. Nejohroženějšími jsou matky samoživitelky a osamocené vdovy-seniorky. Keller například ví o tísnivých poměrech žen na Ostravsku, protože má k dispozici statistické výsledky sociálních průzkumů, které tu průběžně provádějí jeho studenti.

Úprava stanov

Před sobotní schůzí Rady LKŽ se projednávala menší změna stanov. Šlo o to, že volby vedení LKŽ se nyní budou konat vždy po čtyřech letech, místo dosavadních dvou, a institucionalizovala se též revizní komise. S úpravou textu stanov pomohly právničky, členky LKŽ, Jana Spilková a Marie Nedvědová.

Na setkání se také pilně podepisovala petice Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS), k němuž se i LKŽ hlásí.

Relax v srdci Moravy

Ženy v Kroměříži dokázaly vyvážit čas strávený pracovně s chvílemi odpočinku, ať už to bylo formou obyčejného »klábosení u kávy« nebo nezapomenutelnou prohlídkou města. A bylo tu nač se dívat! Arcibiskupský zámek s obrazárnou, druhou nejcennější u nás po pražské Národní galerii, Biskupská mincovna, Památník či rodný dům malíře Maxe Švabinského nebo vinné sklepy, které lákaly na ochutnávku. Zvláště ženy ocenily kouzlo města ukrytého v náruči zahrad - rozlehlé Podzámecké a elegantní Květné. Obě byly po právu vyhlášeny národní kulturní památkou a zapsány na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Fenomén Čína

Na přednášku Jana Kellera navazoval druhý den bývalý poslanec Václav Exner. I když je zřejmé, že se prozatím žádný happy end nerýsuje, přesto je tu ve vzduchu velká naděje ke změně ve společnosti, a to globálního charakteru. Jen je potřeba, aby levicově orientovaní tuto šanci opět nepromarnili. V 21. století se totiž nemůže udržet společnost, která se nedovede zorganizovat, řekl ve svém vystoupení. Jeho slova doplnil další host – znalec soudobě Číny Viktor Chrást. Oba přednášející uvedli o »tisícileté říši«, a diapozitivy podpořili, řadu pozoruhodných informací.

Například, že ČLR se sama označuje za rozvojovou zemi, jež se do roku 2050 hodlá stát středně rozvinutou. Přesto však společenský pokrok, který Západ učinil za 300 let, tento asijský tygr zvládl za 60 let, a to bez agresí. Čína v současné době nepředstavuje vojenskou hrozbu. Přednášející upozornili, že chceme-li Čínu srovnávat, pak vždy se sousedy v regionu. I když v mnoha ohledech ČLR nedosahuje úrovně, jakou známe z naší země, v mnohém Čína exceluje.

Během vyprávění o Číně padaly otázky »na tělo« – např. na problematiku Tibetu. ČLR podle přednášejících uplatňuje vůči Tibetu nejlepší možnou metodu, totiž posilování investic. »Kdyby ČR vůči Romům zaujala stejný postoj, jako Číňané k Tibetu, tak v naší zemi neexistuje romský problém,« míní Exner. »Čína je mimořádný světový fenomén, protože se kontinuálně vyvíjí od 2. tisíciletí př. n. l. a žije v ní miliarda 400 milionů obyvatel,« zdůraznil Chrást, jenž jako průvodce cestovních kanceláří navštívil tuto zemi nesčetněkrát.

Volba vedení

Navečer celostátní volební shromáždění levicových žen zvolilo 135 hlasy v tajné volbě staronovou předsedkyní Republikové rady LKŽ Suzanu Exnerovou. Další z kandidátek na nejvyšší post - předsedkyně středočeských LKŽ Alena Grospičová - získala 45 hlasů. Na následném zasedání republikové rady byly zvoleny dvě místopředsedkyně, poslankyně Marie Nedvědová a Gabriela Hubáčková. (Naše zpravodajky členky vedení LKŽ ihned po volbě vyzpovídaly a jejich odpovědi naleznete na jiném místě.)

Večer pak již patřil zábavě. Novinář Jiří Černý, nestárnoucí a stále svěží ve své druhé profesi imitátora známých herců, zpěváků a politiků, sršel vtipy. Dobré zdravíčko! – hlavně to Jiřímu přály od srdce vděčné posluchačky.

Taneční parket se poté rozvlnil v rytmu standardních i latinskoamerických tanců, které s velkou grácií předvedli dva juniorští tanečníci Veronika Rozumková a Radek Navrátil ze Zlína. Jejich mladický elán rozjasnil tváře všech. Opravdu milé bylo závěrečné přání - »abychom se dočkali lepších časů, a také mnoho zdaru při vaší práci« - které ženám, jimž srdce bije nalevo, adresoval tanečníkův dědeček, provázející oba mladé lidi coby konferenciér.

Vzpomínka na Ludvíka Svobodu

V závěrečný den účastnice zavěsily věnec na domě č. 39 v dnešní ulici Generála Svobody, kde v letech 1921-23 započal svou vojenskou kariéru u 3. pluku Jana Žižky z Trocnova a v letech 1934-38 působil ve velitelských funkcích Ludvík Svoboda, pozdější legendární velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR, armádní generál a prezident ČSSR. Je potěšitelné, že pamětní deska dosvědčující tuto skutečnost i nápisem »V tomto domě žil trojnásobný hrdina ČSSR a hrdina SSSR« zůstala na domě zachována.

14. celostátní setkání Levicových klubů žen je minulostí a ženy z Kroměříže, které nesly na svých bedrech přípravu i organizaci setkání, si za perfektní zajištění programu i zázemí pro účastnice zaslouží plné uznání. Kroměřížská děvčata, děkujeme!

Ilona ŠEVČÍKOVÁ

Monika HOŘENÍ

Čtenářko, připoj se!

Levicové kluby žen jsou dobrovolným občanským sdružením, sdružujícím levicově orientované ženy (i muže) v jejich úsilí o rovnoprávné postavení žen ve společnosti v souladu s přijatými zákony a mezinárodními dokumenty. Chtějí přispívat k rozvoji osobnosti svých členů, jejich zájmů a potřeb, a proto se do jejich činnosti může zapojit každý.

Levicové kluby žen působí v ČR od roku 1992. Aktivity LKŽ se zaměřují na pořádání besed a politických a vzdělávacích akcí, organizování společenských akcí a akcí pro děti a seniory. Podle potřeb se podílejí na finanční podpoře vybraných projektů (realizace pomníku dětských obětí války v Lidicích, Růžový sad tamtéž, pomoc postiženým povodněmi apod.). Pravidelně pořádají v různých místech ČR celorepubliková setkání a semináře. Důležitou součástí činnosti LKŽ je motivace členů k účasti na veřejném životě, včetně navrhování na kandidátní listiny pro všechny druhy voleb.

Symbolem LKŽ je lidická růže (na obrázku), protože to byly právě levicové ženy, které se významnou měrou zapojily do obnovy Růžového sadu (v areálu Památníku Lidice), zpustlého v období divokého kapitalismu. Činnost LKŽ je koordinována Republikovou radou LKŽ se sídlem v Praze. LKŽ se zapojily do činnosti Spojenectví Práce a Solidarity.

Zájemkyně a zájemci jsou srdečně zváni k akcím, o nichž se snažíme pravidelně informovat především na stránkách přílohy Haló novin »Žena a společnost«. Kluby fungují po celé ČR.

Kontakt: lkzen@seznam.cz

Telefon: 222 897 268

11. 7. 2011Ilona ŠEVČÍKOVÁ,Monika HOŘENÍ 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář